Verslag Studiedag “Schoolrijpe Kinderen of Kindrijpe kleuterscholen?”

“Schoolrijpe Kinderen of Kindrijpe kleuterscholen?”

Studiedag georganiseerd op 22 september 2017

“Schoolrijpe Kinderen of Kindrijpe kleuterscholen?” (programma) was een studiedag georganiseerd op 22 september 2017 door VBJK (Vernieuwingen in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen), UGent Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogie, Steunpunt Diversiteit & Leren en het OnderwijsCentrum Gent. 300 deelnemers uit de kinderopvang, kleuterscholen, (pedagogische) begeleidingsdiensten, onderzoekswereld, … maakten van deze dag een hoogtepunt in de zoektocht naar ‘hoe kunnen we zorgen en leren in elkaar laten overvloeien?’

De inleidende presentaties vind je hier:

Voormiddag

In de voormiddag zorgden inleiders en sprekers voor afwisselend ontroerende, grappige en beklijvende momenten.

VBJK-voorzitter Jan Peeters ziet de splitsing ‘zorg in kinderopvang, leren in kleuteronderwijs’ als een spijtige opsplitsing, die 2 doelen moeten meer naar elkaar toegroeien.

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs van de Stad Gent, maakt ons attent op het feit dat voor kindbegeleiders 8 kinderen voor 1 begeleidster de norm is, maar dat die norm plots vervalt vanaf een kind 2,5 jaar is en in de kleuterklas terechtkomt, waar tot 30 kinderen in de klas geen uitzondering zijn, waardoor “mensen er veel te vaak alleen voor staan”. In Gent “werken onderwijs en kinderopvang samen, en dat verdient navolging”.

Prof. Piet Van Avermaet, SDL stelt vast dat onderwijs nog steeds sociale ongelijkheid produceert (wie met sociaal-cultureel sterk kapitaal binnenkomt, heeft het stukken makkelijker), maar wil niemand met de vinger wijzen. “Er zijn enkele hardnekkige systeemfouten zoals de organisatie van de school en de klas, de invulling van de leeromgeving, …”

Katrien Van Laere (VBJK en UGent) doctoreerde onlangs op de insteek: de stem van ouders en kleuterleiders/kindbegeleiders rond dit hele thema. Ook zij stelt een spanning vast tussen leren en zorg, als zijnde nog te vaak aparte entiteiten, of zelfs in een hiërarchische verhouding: ”zorgmomenten worden als niet pedagogisch gepercipieerd. Er is de relatie kleuterleider (hoofd) en kinderbegeleider (lichaam)”. Het concept van ‘educare’ betekent: samen nadenken over kindrijpe school in plaats van schoolrijpe kinderen.

Brecht Peleman (VBJK en UGent) stelt de resultaten van zijn onderzoek voor omtrent interacties in de kleuterklas/school, gebaseerd op honderden uren filmen in de klas. Hij stelt vast dat die interacties niet evident zijn. Er blijken weinig kwaliteitsvolle individuele interacties te zijn tussen juf en kind, tussen kinderen onderling. Dit ligt deels aan de organisatie, context en klaspraktijk. Zo draagt de drukte (door het grote aantal kleuters) bij aan het gebruik van meer instructietaal t.o.v. minder interactie. “We moeten de organisatie van het kleuteronderwijs herdenken naar het perspectief van ouders én van kinderen”. Zo zouden bijvoorbeeld de vele wachttijden in een kleuterdag creatief herdacht kunnen worden richting pedagogische mooie leermomenten.

Namiddag

De deelnemers konden kiezen tussen zes thematische keuzesessies. Binnenkort komen de verslagen, ppt’s edm ook op de site terecht.

Prof. Michel Vandenbroeck (UGent) bracht de belangrijkste reflecties uit die keuzesessies binnen en dankte iedereen voor zijn en haar bijdrage aan het welslagen van de studiedag.

Brecht Demeulenaere, directeur OnderwijsCentrum Gent, vroeg zich luidop af hoe zijn kleuterjuf Godelieve op deze dag zou hebben gereageerd en leidde de film in die in Gentse basisscholen en kinderopvang werd gedraaid. De film ‘Over de streep’ kan je hier bekijken.

Terug naar overzicht
Datum

22-09-2017