Vorming & Begeleiding

Afhankelijk van de context ervaren mensen de nood aan professionalisering anders. Daarom voorziet het Steunpunt Diversiteit & Leren verschillende insteken om in te spelen op actuele vragen en specifieke noden.

Dit alles met het oog op het uitbouwen van een leef- en leeromgeving waarbinnen sociale ongelijkheid zoveel mogelijk vermeden wordt en gestreefd wordt naar een zo groots mogelijk leerrendement voor elke leerling.