Oproep voor kleuterscholen, opvang en inloopteams voor deelname aan ILIAS-project rond Inclusief Leiderschap

Steunpunt Diversiteit en Leren en VBJK zetten innovatietrajecten op naar de rol van leidinggevenden in basisvoorzieningen voor jonge kinderen in het versterken van samenwerking binnen een divers team.

Oproep voor personen die leiderschapstaken opnemen in teams die met kinderen werken van 0 tot 6 jaar

Het zijn momenteel heel heftige en soms verwarrende tijden. De coronapandemie doet ons allen stilstaan… In deze tijden komt het belang van een sterk team nog meer naar voor:
• een team waar de individuele medewerkers zich autonoom, betrokken, competent en gewaardeerd voelen;
• een team waar de samenwerking tussen alle medewerkers wordt versterkt zodat 1+1=3 is.

Ervaar jij in deze tijden ook de nood om alle medewerkers binnen je team te versterken? Heb je zin om met collega-leidinggevenden en medewerkers die mee beleid uitvoeren (zoals zoco’s, kleutercoördinators, …) na te denken over hoe je de diversiteit binnen je team maximaal kunt inzetten, zodat ze samenkomen tot een sterk team?
Heb je zin om goede praktijken te leren kennen in deze vier sectoren: kinderopvang voor baby’s en peuters, kinderopvang voor schoolgaande kinderen, kleuteronderwijs, en preventieve gezinsondersteuning?
Heb je zin om een stevige input te krijgen rond wat ‘inclusief leiderschap’ precies inhoudt?
Dan is het ILIAS-project iets voor jou! ILIAS staat voor Inclusief Leiderschap In het Aanmoedigen van Samenwerking.

Met dit project willen we immers samen met jou inzetten op een sterk team. De superdiverse samenleving daagt ons uit om na te denken over hoe je eigen team is samengesteld, welke talenten en competenties tot een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen leiden, hoe de diverse identiteitsaspecten bij de individuele medewerkers een troef kunnen zijn … Centrale vraag: hoe kan je je team zo versterken (in leiderschap en beleid-vormgevende taken) zodat iedereen het gevoel heeft erbij te horen en van elkaar kan leren? Hoe maak je van je team een sterke professionele leergemeenschap?

VBJK en Steunpunt Diversiteit en Leren dienen het ILIAS-project in bij het Europese Sociaal Fonds (ESF). Indien het wordt goedgekeurd, starten we in januari met een coachingtraject van twee à drie voorzieningen / scholen per sector en twee deelnemers per voorziening / school. Het project duurt 23 maanden en we voorzien een viertal sessies per jaar. We voorzien ook input en uitwisseling vanuit internationale partners. Meer concrete praktische en inhoudelijke informatie vind je hieronder.

Heb jij zin om een van die Vlaamse ‘pilots’ te zijn? Mail naar jan.demets@ugent.be! We nemen graag contact met je op, zodat we het project kunnen toelichten, je vragen bespreken en concrete afspraken maken.

Hartelijk dank alvast!
Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Het Projectteam
Jan De Mets (Steunpunt Diversiteit en Leren), Hester Hulpia (VBJK) & Veerle Vervaet (VBJK)

Terug naar overzicht
Datum

01-11-2020