Geschiedenis

Het Steunpunt Intercultureel Onderwijs werd in 1995 opgericht om scholen te ondersteunen. In januari 2007 veranderde het Steunpunt Intercultureel Onderwijs van naam en wordt Steunpunt Diversiteit & Leren.

Intercultureel onderwijs is binnen het gelijkekansendecreet een van de zes thema’s, naast preventie en remediëring, taalvaardigheidsonderwijs, oriëntering en leerling- en ouderparticipatie. Het Steunpunt Intercultureel Onderwijsis was van 2005-2010 een deel van het Steunpunt Gelijke Onderwijskansen, dat het GOK–decreet ondersteunde (op niveau van leerkrachten, school en begeleiding). Maar momenteel wordt gesleuteld aan het gelijkekansendecreet.

Het SDL is institutioneel verbonden aan de Universiteit Gent in Vlaanderen/België. Het steunpunt maakt er deel uit van de vakgroep Taalkunde.

We zetten in op onderzoeksprojecten met een sterke link voor ondersteunen van het (onderwijs)veld.