Krachtige leeromgeving

Wat en waarom dit thema?

Met een krachtige leeromgeving bedoelen we een leeromgeving die participatie, betekenisgericht leren, levensechte contexten en zelfsturing mogelijk maken. Een dergelijke leeromgeving draagt bij tot de kwaliteitsverbetering van het onderwijsaanbod en tot de verhoging van het leerrendement bij alle leerlingen. Een krachtige leeromgeving draagt dan ook bij tot het beter benutten van diversiteit op school en in de klas. We gaan op zoek naar een betere aansluiting tussen de school en de leefwereld van kinderen, zodat bepaalde leerlingen bij voorbaat niet de kans wordt ontnomen deel te nemen aan het leerproces en aan de interactie op school. Dit betekent dat we leerlingen de kans geven hun verschillende ervaringen, kennis, interesses, manieren van spreken, doen en denken uit te drukken en te benutten in het leerproces. Dit doen we bij voorkeur in een participatieve en interactieve leeromgeving waar diverse actoren bereid zijn met en van elkaar te leren, in dialoog te gaan en te reflecteren. Heterogene leeromgevingen die participatief en betekenisvol leren mogelijk maken zijn een krachtig instrument om de talenten en bekwaamheden van alle leerlingen te ontplooien.

Enkele kernbegrippen staan hier centraal: interactief en samenwerkend leren, breed evalueren, brede leeromgeving, benutten van diversiteit, leefwereld van kinderen en jongeren, …

Materialen

{{material.title}}
Meer info

Websites

{{website.content.link}}
{{website.title}}
Open website

Onderzoek & Projecten

{{research.title}}
Meer info

Publicaties

{{publication.title}}
Download publicatie