Lezingen

  • Doelgroep: max 120 leerkrachten basis en secundair
  • Duur: 1,5 uur
  • Locatie: zelf locatie voorzien
  • Kostprijs: 350 euro excl. BTW
  • Boek een lezing van het Steunpunt Diversiteit en Leren via dit formulier.

Meertaligheid, een opportuniteit
“Als de school de thuistaal van meertalige leerlingen positief benadert, verhogen hun schoolprestaties”. 
Een onderzoeker van het Steunpunt Diversiteit en Leren onderbouwt en nuanceert deze stelling vanuit wetenschappelijke literatuur en onderzoek. Kritische geesten zijn welkom.

Evaluatie van meertalige leerlingen
Een onderzoeker van het Steunpunt Diversiteit en Leren geeft in deze lezing inzichten mee over manieren om meertalige leerlingen te evalueren om een compleet en accuraat beeld te krijgen op hun werkelijke competenties.

Hoe toetsen gelijke onderwijskansen kunnen buizen
Over hoe evaluatie in het onderwijs gelijke onderwijskansen kan teniet doen of net bevorderen. Een onderzoeker van het Steunpunt Diversiteit en Leren belicht drie niveaus: het niveau van de klas en de evaluatiepraktijk van de leerkracht, het niveau van de school en diens evaluatiebeleid en het niveau van het ruimere onderwijsbeleid. Ook de internationale context wordt belicht om inzicht te verwerven in de kansen en de valkuilen die centrale toetsen met zich kunnen meebrengen.

Investeren in je relatie met leerlingen levert op
In de relatie die je aangaat met leerlingen zit een enorm potentieel om leerkansen te creëren en sociale ongelijkheid te reduceren. Positieve relaties met en tussen leerlingen zijn met andere woorden niet los te koppelen van krachtige leeromgevingen. Deze sessie koppelt wetenschappelijke inzichten aan concrete praktijkvoorbeelden om je zo te inspireren om de relaties in je klas onder de loep te nemen.